Strømlinje går langs en traktorvei hvor det ligger noen hvite rundballer langs siden

Oppgradering strømnettet

Strømnettet i vår region ble i all hovedsak bygget ut på 50-, 60- og 70-tallet. Alder og behov for økt kapasitet gjør at tiden nå er inne for å oppgradere strømnettet.

Sør-Rogaland har i flere tiår vært en region med befolkningsvekst og et innovativt og kraftfullt næringsliv. Nå pågår det i tillegg en omlegging som medfører at stadig mer av energibruken vår flyttes over på elektrisitet. 

Sammen med alderen på anlegg i strømnettet gir dette et behov for å oppgradere regionalnettet ("fylkesveiene" i strømnettet). Det innebærer bygging av nye strømlinjer og nye transformatorstasjoner for å erstatte eksisterende strømnett. 

Lyse Elnett har ansvar for å drifte, vedlikeholde og bygge ut regionalnettet i Sør-Rogaland, og de har flere pågående utbyggingsprosjekter. Informasjon om disse prosjektene finner du på nettsiden til nettselskapet. 


Se oversikt over de største utbyggingsprosjektene i strømnettet. 


Statnett, som har ansvar for transmisjonsnettet ("motorveiene i strømnettet"), har også pågående utbyggingsprosjekter i Sør-Rogaland. 

Se oversikt over Statnett sine utbyggingsprosjekter

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS