Ny kraftlinje til regionen

Statnett har de siste årene arbeidet med å etablere en ny strømforsyning inn til regionen. Det er søkt om konsesjon for ny kraftlinje fra Lysebotn til Fagrafjell vil bedre forsyningssikkerheten til Sør-Rogaland, som er et av områdene i landet med dårligst leveringssikkerhet for strøm.

I en normal situasjon uten feil eller vedlikeholdsarbeid er det foreløpig tilstrekkelig kapasitet i strømnettet. Men dersom det oppstår feil i hovedlinjene som transporterer strøm inn til regionen, er det en stor utfordring med å opprettholde forsyningen. Sterk befolkningsvekst i Sør-Rogaland er hovedårsaken til at region trenger å forsterke strømnettet. 

Statnett har ansvaret for motorveiene for strøm og transporterer strøm til regionen, og har søkt om konsesjon for å bygge ny hovedlinje fra Lyse i Forsand til Fagrafjell i Sandnes og Time kommune. I sentralnettstasjoner i Sør-Rogaland overtar Lyse Elnett stafettpinnen og transporterer strøm videre rundt i regionen. Dette gjør at Lyse Elnett også har behov for linjer til og fra den nye stasjonen på Fagrafjell. 

Prosjektet til Statnett kan følges på deres nettside. 
Prosjektene til Lyse Elnett kan følges på www.lysenett.no/prosjekter.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS