Maudal kraftstasjon går mot sitt nittiende år i tjeneste.
Maudal kraftstasjon går mot sitt nittiende år i tjeneste.

Maudal kraftverk

Våren 2020 startet utbedring av veien opp til dam Myrtjern som er hovedmagasinet til Maudal kraftverk. Utbedring av vei, ny tunnell og rehabilitering av dammen vil pågå ut året. På sikt vil det vurderes om kraftstasjonen skal fornyes.

Kraftverket utnytter et fall fra reguleringsmagasinet Stora Myrvatnet og har en årlig produksjon på ca.100 GWh. Dette tilsvarer forbruket til ca. 5000 husstander.

Produksjonen startet høsten 1930, og ble deretter utvidet i 1937 og 1949 (effektutvidelse). Flere av de viktigste delene av Maudal kraftverk har nådd grensen for teknisk levealder, og en rekke tiltak må gjøres de nærmeste årene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine krav til sikkerhet har også blitt strengere de siste årene.  

Lyse har som den sjette største vannkraftprodusenten i Norge ansvar for å opprettholde antall GWh som det er gitt konsesjon til. For å kunne gjøre dette må kraftverk fra tid til annen opprustes.  Å fornye det fornybare er helt sentralt i Lyses vannkraftsatsing. 

Lyse Produksjon vil i år oppruste veien fra Maudal kraftstasjon til reguleringsdam i Myrtjern oppe på fjellet, samt lage ny tappetunell ved reguleringsdammen. Mens en modernisering av selve kraftstasjonen er avhengig av lettelser i grunnrentebeskatningen for at denne skal være lønnsom. 

Maudal Kraftverk

Det er installert to Pelton- og to Francis-turbiner. Magasinkapasiteten er på 100 GWh
Stasjonen ble opprinnelig bygget med stor overkapasitet, men strømforbruket steg raskt og gjorde at utvidelser ble gjort. Da stasjonen ble bygget var det bare leveranse for 4 millioner kWh, mens det kunne produseres 25 millioner kWh.

 

Fakta

Ferdig: 1929, utvidelse i 1937 og 1949
Nedbørsfelt: 52 km2
Produksjon: 97 GWh
Fallhøyde: 300 meter
Installert effekt: 25 MW

 

 

 

Kontaktpersoner

Prosjektleder kraftstasjon Jon Åsmund Espedal
jonasmund.espedal@lyse.no
tlf: 934 88 609, senior ingeniør Lyse Produksjon AS

Prosjektleder vei og dam Bjørnar Rettedal
bjornar.rettedal@lyse.no
+4791623972, Ekstern konsulent, Lyse Produksjon AS

Byggeleder Per Øyvind Ohnstad
peroyvind.ohnstad@lyse.no
+4793488630 Lyse Produksjon AS

Kommunikasjonsansvarlig Kristin Støle Kalgraff
kskalgraff@lyse.no
+4793488432

 
 
 
 
 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS