Forsterkning sentralnettet

Lyse og Statnett har de siste årene arbeidet med å etablere en ny strømforsyning inn til regionen. Statnett har overtatt ansvaret for å lede prosjektet videre fra 2014. Sør-Rogaland er et av områdene i landet med dårligst leveringssikkerhet for strøm.

I en normal situasjon uten feil eller vedlikeholdsarbeid er det foreløpig tilstrekkelig kapasitet i strømnettet. Men dersom det oppstår feil i hovedlinjene som transporterer strøm inn til regionen, får vi en stor utfordring med å opprettholde forsyningen. Sterk befolkningsvekst i Sør-Rogaland er hovedårsaken til at region trenger å forsterke strømnettet.

Prosjekt kan følges på http://www.statnett.no/Nettutvikling/Lyse-Stolaheia/

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS