Deltakere i Elnett21-prosjektet med gule vester og hjelmer ved landstrømanlegg i Risavika. Offshorefartøy i bakgrunnen.

Elnett 21

Lyse deltar i et stort demonstrasjonsprosjekt som ser på hvordan vi skal lykkes med elektrifisering av transportsektoren uten at gir kostbare investeringer i nytt strømnett. Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett.

Elnett21 er et stort demoprosjekt som tester hvordan styring av strømforbruk, produksjon og lagring kan bidra til å lykkes med elektrifisering av transportsektor uten å gjøre kostbare investeringer i nytt strømnett. 

Prosjektet har en totalramme på 100 millioner kroner, og Enova har tildelt 40 millioner kroner til demonstrasjonsprosjektet. Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett skal sammen vise hvordan behov for strøm til fly, busser og skip kan styres og fordeles for å unngå store investeringer i strømnettet. Prosjektet skal gå i perioden 2019-2024.

Målet er at prosjektet skal bidra til effektiv energibruk, optimal bruk av strømnettet, samt testing av nye forretningsmodeller og løsninger for strømproduksjon og - lading. For eksempel skal det testes ut løsninger der for eksempel batterier i biler, busser, skip og fly kan være en ressurs for fleksibilitet i strømnettet. 

Arbeidspakker
Prosjektet er delt inn i flere arbeidspakker: 

  • Lokale energiløsninger
  • Smarte styringssystemer
  • Energidistribusjon
  • Forretningsmodeller

Nettsiden for prosjektet Elnett21. 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS