Fly tar av fra Stavanger Lufthavn, Sola.

Elnett 21

Lyse deltar i et storskala demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport i Sør-Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Risavika Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett.

Enova har tildelt 40 millioner kroner til prosjektet i januar 2019. Prosjektet skal demonstrere hvordan ny teknologi kan styre og fordele strømforbuk for å unngå store investeringer i strømnettet. Målet til satsingen hos Enova er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet. 

På Stavanger lufthavn, Sola, vil Avinor etablere et mikronett med kraftproduksjon fra sol og vind, batterilagring og effektstyring. Flyplassen har som mål å bli selvforsynt med energi i 2025 ved å få 20 dekar solceller ved rullebanen sammen med batteribank. 

Risavika Havn har behov for landstrøm til skip, mens på Forus Næringspark er det mange tusen elektriske biler samt busser som trenger lading. Prosjektet vil legge til rette for at effekten kan styres mellom de ulike lokasjonene. 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS