Prosjekter

 • Altibox Carrier

  De nye utenlandske kablene vil koble Norge til viktige digitale knutepunkter som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg.

  Altibox Carrier eier, driver og bygger fiberoptiske kabler som forbinder sluttbrukere til innhold og bedrifter til den digitale skyen. Vårt nye kabelsystem åpner en ny digital motorvei til og fra Norden med topp moderne fiber som kan generere fra 18 til 48 Terabyte per fiberpar.

 • Maudal kraftverk

  Maudal kraftstasjon går mot sitt nittiende år i tjeneste.

  Maudal kraftverk er omtrent 90 år og modent for rehabilitering.  Frem mot 2023 skal Lyse bygge to nye, mindre kraftverk som skal forsyne regionen med det samme antall GWh som før, strøm til 5000 husstander.

 • Rehabilitering dam Lyngsvatn

  Lyngsvatn

  Vannmagasinet Lyngsvatn som ligger 680 meter over havet er hovedressursen til nye Lysebotn 2 kraftverket som ble offisielt åpnet i 2018. Store kraftverksdammer er underlagt strenge sikkerhetskrav, og de fleste av dem ble bygget på en tid da kravene var annerledes.

 • Elnett 21

  Elektrifisering av transportsektor er ett av de viktigste prosjektene Lyse jobber med for tiden.

  Lyse deltar i et stort demonstrasjonsprosjekt som ser på hvordan vi skal lykkes med elektrifisering av transportsektoren uten at gir kostbare investeringer i nytt strømnett. Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett.

 • Fjernvarme og kjøling

  Fjernvarme er et viktig satsingsområde for Lyse. Fjernvarme utvinnes ved søppelforbrenning og bidrar i stor grad til oppvarming av store bedriftsbygg og boligblokker.

  Avfall som ikke kan gjenbrukes til materialgjenvinning, må brennes. Avfallsforbrenningen gir oss strøm og varmt vann, som distribueres i fjernvarmenettet.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS