Jens Arne Steinsbø er konserndirektør for strategi og teknologi i Lyse-konsernet. Steinsbø har tidligere vært leder for strategisk analyse og digitalisering i forretningsområde energi. Steinsbø har konsernansvar for strategi, IT, FOU (forskning og utvikling) og innovasjon, forbedringsarbeid og digitalisering.

Jens Arne Steinsbø har tidligere erfaring som juniorpartner i konsulentselskapet McKinsey. Han var etter det med å starte selskapet Arundo Analytics og hadde ulike roller i ledelsen der inntil han startet i Lyse.