Karen Ommundsen (f. 1979). Karen er utdannet sivilinegniør ved NTNU.
Hennes første periode som styremedlem i konsernstyret var 2016-2018. I 2020 kom hun inn igjen i konsernstyret. Ommundsen jobber som senior fakturakonsulent i Lyse Elnett. Karen er også leder i Negotia foreningen i Lyse. Hun har tidligere hatt styreverv i Lyse Dialog AS, samt vært leder av avdelingsstyret til Negotia og forbudsstyrerepresentant for Negotia.