Arne Sele har hatt flere perioder i konsernstyret og ble sist valgt inn våren 2018. Han jobber til daglig som prosjektleder i Lyse Elnett. Arne er også leder i EL og IT foreningen i Lyse (fulltid), og har verv som styremedlem i Lyse Elnett, EL og IT distrikt Rogaland og som landstyrerepresentant EL og IT Forbundet.