Kate Hidle er født i 1955 og er jurist med cand.jur-eksamen fra Universitet i Bergen. Hidle gikk nylig av som advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon Rogaland hvor hun drev rådgivning av lokale bedrifter innen kollektiv/individuell arbeidsrett og selskapsrett. Hun deltok også i råd og utvalg som NHOs representant.

Kate har forelest om kjøpsrett på Rogaland Markedshøyskole og vært førsteamanuensis ved Hotellhøgskolen i Stavanger. I tillegg har hun avholdt kurs i regi av NHO i arbeidsrettslige emner. Hidle ble valgt inn i konsernstyret våren 2020.