Jonas Skrettingland er ordfører i Hå kommune, er lærerutdannet og teolog fra Misjonshøyskolen i Stavanger, og har en master i endringsledelse fra UiS. 

Skrettingland har hatt forskjellige verv: KS fylkesstyret i Rogaland (2015-2019), Styret for Jæren produktutvikling (2015-2019) IVAR vararepresentant (2015-2019).

I perioden 1987-1994 var Skrettingland misjonær på Madagaskar, og fra 1997 til 2000 var han rektor på lærerskolen i Fandriana, Madagaskar. Han har også arbeidet som personalsjef i Det norske misjonsselskap (NMS) og hatt administrative stillinger innen høgskole- og universitetssektoren, først ved Diakonhjemmet Høgskole, senere ved Universitetet i Stavanger. 

Jonas Skrettingland er valgt inn i konsernstyret til Lyse for årene 2020-2022.