Irene Grastveit er gründer og partner i MindUp og jobber i dag som konsulent og styreleder i selskapet. 

Hun har over 20 års erfaring og kompetanse i rollen som fasilitator av ulike endringsprosesser både på organisasjons-, team og individnivå, og har i de siste årene bidratt til en rekke forbedringsprosesser i lederteam og med strategisk rådgivning og lederstøtte. Ved siden av konsulentrollen har hun  i 24 år vært foreleser på BI, og de siste årene også på UiS i strategi og endringsledelse.

Hun har ledererfaring fra KPMG som konsulent og SR-Bank som regionbanksjef.

Irene Grastveit ble valgt inn i konsernstyret for årene 2020-2022.