Stine Rolstad Brenna er født i 1965. Hun er styrets nestleder og har vært medlem av konsernstyret siden 2018. 
Rolstad Brenna har tidligere vært 9 år i rollen som CFO i E-CO Energi AS. Hun har også  hatt rollen som CFO i flere større selskap som Scandinavian Property Development (2009), Dagbladet (2003-2006), Confirmit (1998-2000). Rolstad Brenna har også erfaring fra Orklasystemet, blant annet som finanssjef for Orkla ASA (1993-1998), og IT og strategidirektør i Ringnes (2000-2003). Før dette var hun Finance Manager i Norske Skog (1990-1993). Rolstad Brenna har erfaring fra en rekke styreverv over mange år.

I dag er hun styrets leder i svenske Rabbalshede Kraft og Lørenskog Pensjonskasse, nestleder i Boligbygg Oslo og Fjong, samt styremedlem i Arendals Fossekompani og Sporveien.