Konserndirektør Toril Nag (født 1964) er ansvarlig for forretningsområdet telekommunikasjon i Lyse-konsernet, herunder fiberinfrastruktur og digitale tjenester. Forretningsområdet omfatter Lyses eierskap i en rekke fiberselskaper i Norge, og de heleide teleoperatørene Altibox as og Altibox Danmark som leverer høyhastighets internett og digitale underholdningstjenester til privat og bedriftsmarkedet  i henholdsvis Norge og Danmark. Forretningsområdet omfatter også Altibox Fiber Assets, som eier Lyses eierandeler i hele og delvis eide sjøfiberkabelselskaper for fiber ut av Norge. 

Toril har en master i Computer Science fra University of Strathclyde og har en tilleggsutdannelse i ledelse fra Handelshøyskolen BI og INSEAD. Nag har ledererfaring fra store IT- og teleselskaper, bank og finans, og har bred styreerfaring. 

Blant andre tillitsverv er hun styreleder for bransjeorganisasjonen IKT Norge, styreleder ved TekNat fakultetet ved UiS, og styremedlem i flere teknologiselskaper. Nag har deltatt i en rekke regjeringsoppnevnte ekspertgrupper knyttet til teknologi og samfunn, og er for tiden del av den regjeringsoppnevnte Personvernkommisjonen. Hun var i perioden 2016-2020 medlem av det regjeringsoppnevnte Digitaliseringsrådet.