Lotte Hansgaard (født 1977) er folkevalgt for Arbeiderpartiet i Stavanger. Hun er medlem av kommunestyret og fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i utvalg for oppvekst og utdanning. 

Hansgaard er psykiater og overlege samt faglig ansvarlig på en sengepost for barn på BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling). 

Hun er også vara til Formannskapet samt Utvalg for helse og velferd, i tillegg til vara i styret til Odeon.