Hilde Fahret Born er vara til kommunestyret i Stavanger. Hun har bred politisk erfaring, blant annet gjennom sin nåværende jobb som rådgiver for ordfører i Stavanger, og tidligere stilling som politisk rådgiver for bystyregruppen til Stavanger Arbeiderparti. Gjennom sitt arbeid som rådgiver for ordfører i Stavanger har hun opparbeidet god kjennskap til konsernets organisering, virksomhet og interesser. Fahret Born har en bachelor journalistikk fra Nottingham Trent University