Pål Morten Borgli (f. 1967) har vært medlem av konsernstyret siden våren 2016. Borgli er varaordfører i Sandnes kommune. Han har  yrkesbakgrunn innen salg og markedsføring.

Borgli har hatt flere ledende verv i Fremskrittspartiet og er medlem av Fylkestinget og Fylkesutvalget i Rogaland.

På Morten Borgli ble enstemmig innstilt som leder for bedriftsforsamlingen for årene 2020-2024.