Dagfinn Wåge, født 1964, er leder av FoU & Innovasjon. Han har en mastergrad innen IKT fra Universitetet i Stavanger, samt en mastergrad innen innovasjonsledelse fra BI.

Han kom fra Telenor til Lyse i 2006, og har har vært leder både for Produktavdelingen og Innovasjonsavdelingen i Altibox før han tok fatt som leder av FoU & Innovasjon i Lyse i 2012.