Leif Harald Jensen, født 1966, er utdannet jurist, cand. jur., ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet i Finansdepartementet, i EU-kommisjonen og som advokat i Rogaland fylkeskommune. Jensen har videre arbeidet som advokat i Deloitte Advokatfirma og som kommuneadvokat i Sandnes. Han har vært konsernadvokat i Lyse fra 2008 og juridisk direktør i Lyse-konsernet fra 2011. Jensen er nestleder i styret i mobilitetsselskapet Entur.