Jølbo er utdannet jurist (cand. jur.) fra Universitetet i Oslo. Han arbeidet i redaksjonen i Stavanger Aftenblad før han begynte i Stavanger Energi i 1991. Fra etableringen av Lyse-konsernet i 1998 til vinteren 2020, var han medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt. Jølbo har styreverv i flere Lyse-selskaper, leder menighetsrådet i Domkirken og St. Petri menighet og er styremedlem i Stiftelsen Signe Marie.