I tillegg har selskapet ansvar for utbygging og utvikling av hurtiglading for elbiler og produktansvar for strømproduktene. Virksomheten opererer i et svært konkurranse-utsatt marked. Selskapet jobber kontinuerlig med å tilpasse og spisse sin kompetanse som kundene til enhver tid forventer. De siste målingene viser at selskapet scorer høyt på kundetilfredshet sammenliknet med mange andre.  

Lyse Energisalg er et heleid datterselskap i Lyse konsernet, et industriselskap innen energi og telekommunikasjon. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekom-produkter, samt bygging og drift av infrastruktur.

 

Ane Marte Hausken
Ane Marte Hausken Administrerende direktør
Se e-post