- En av kommisjonens oppgaver er å vurdere forbrukernes stilling ved bruk av digitale løsninger og tjenester, og foreslå tiltak for å sikre folks mulighet til å ivareta eget personvern. Dette er problemstillinger som er sentrale i mitt daglige virke både i Lyse/Altibox og som styreleder i IKT Norge. Jeg gleder meg til å bidra i arbeidet og ser fram til spennende diskusjoner underveis, sier Toril Nag.

- Det er viktig at Norge tar del i den digitale utviklingen, slik at norske virksomheter er konkurransedyktige og vi får en effektiv offentlig sektor. Samtidig må vi sikre at personopplysninger til norske borgere ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi må ivareta denne balansen på en god måte. Personvernkommisjonens utredning vil gi verdifull kunnskap om hvordan vi skal oppnå dette, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Personvernkommisjonen har fått et vidt mandat. Den skal kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Videre skal den kartlegge offentlig sektors behandling av personopplysninger, herunder utviklingen i justissektoren og om det samlede omfanget av tiltak skaper utfordringer for personvernet.

Kommisjonen skal blant annet vurdere forbrukernes rettigheter ved bruk av digitale løsninger, og konsekvenser for personvernet i sosiale medier, samt foreslå tiltak for å sikre den enkelte borgers mulighet til å ivareta eget personvern.

Kommisjonen skal særlig vurdere hvordan barn og unges personvern ivaretas. Den skal kartlegge hvordan bruk av sosiale medier påvirker barn og unges personvern, og foreslå eventuelle tiltak for å bedre personvernet.

Tidligere kulturminister Trine Skei Grande og pensjonert riksadvokat Tor-Aksel Busch er to andre fremtredende medlemmer av kommisjonen som ledes av sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen.