På Ims i Sandnes er batterisystemet innstallert på et lite 230 V luftnett med periodevis lav spenning. Systemet består av et utendørs batteriskap med fire batterimoduler, tre invertere og en overgangstransformator. Batteriet kan lagre 19,6 kWh og har installert effekt på 9,9 kW. Det er Kverneland Energi som har levert komplett batteripakke.

Batteriet er koblet til luftlinjen via et tilkoblingsskap. I skapet er det installert en automatisk strømmåler for å kontrollere energiflyten inn og ut av nettet, og en Elspec-måler. Elspec-måleren gir detaljerte målinger som skal brukes til å analysere spenningskvaliteten og evaluere virkningen av systemet.

Lading og utlading skal reguleres etter spenningsnivå, slik at batteriet mater inn i nettet når spenningen er under et bestemt nivå, og lades når spenningen går over et annet bestemt nivå.

 – I pilotprosjektet skal det testes hvilke spenningsgrenser som er optimale i forhold til lasten i nettet. Hensikten er å vurdere kost-nytte både som midlertidig og permanent utbedringstiltak, og evaluere virkningen av teknologien. Vi skal blant annet fokusere på reaksjonstiden ved spenningsvariasjoner, tap og virkningsgrad i batterisystemet, forteller prosjektingeniør Aina R. D. Serigstad i Lyse Elnett.