Ice bygger nå 3900 nye basestasjoner, og oppgraderer over 3200 basestasjoner. Erfarne infrastrukturutbyggere i Altibox-partnerskapet vil få en sentral rolle i utbyggingen.

5G avhengig av fiber

Det nyopprettede Tårnselskapet AS eies av til sammen 23 regionale og lokale selskaper som alle har bred erfaring med utbygging av digital infrastruktur. Fremtidens mobilnett er avhengig av sikker infrastruktur og fiber mellom basestasjonene, noe Altibox-partnerne er eksperter på.

– Tårnselskapet vil være et sterkt bidrag til at alle i Norge får tilgang til høyhastighetsnett, sier Toril Nag, konserndirektør for Lyses telekomvirksomhet og styreleder i Ice og Altibox.

Gir lokalt eierskap

Tårnselskapet vil gi de ulike Altibox-partnerne deleierskap til de mange mobilmastene som rulles ut i storstilt skala over hele Norge. De nye og eksisterende basestasjonene skal benyttes av Ice som bygger ut Norges tredje landsdekkende 5G-mobilnett.

Med 5G-nettet vil Altibox-partnere kunne tilby høyhastighetsbredbånd i områder der fiber ikke er tilgjengelig, eller skape konkurranse i områder der forbrukerne kun har tilbud fra én operatør i dag.

– Vi er henrykte for at Altibox-partnerne ønsker å bidra i denne storstilte utbyggingen av samfunnskritisk digital infrastruktur. Det er nettopp samarbeidet mellom partnerne som gjør at vi snarest mulig kan tilby Norges raskeste 5G-mobilnett og høyhastighetsbredbånd til alle, sier styreleder i Tårnselskapet AS og teknologidirektør i Ice, Jan-Erik Hvidsten.