Styrets melding til eierne er en sentral del av tillitsbyggingen mellom eierne og Lyse. Generalforsamlingen vedtok i 2007 at det én gang i hver kommunestyreperiode skulle lages en utvidet rapport om virksomheten som supplerer den ordinære rapporteringen.

I videoen over trekker styreleder Harald Espedal frem de viktigste punktene fra forretningsåret 2021.

Sjette utgave av Styrets melding til eierne finner du her.