Lyse spirer-programmet er denne våren utvidet med 500 000 kroner som alle lag og foreninger kan søke om å få en del av. Fra før deler Lyse hvert år ut en million kroner til klubber, lag og foreninger gjennom Lyse Spirer-programmet. Men med denne vårens korona og påfølgende avlyste tilbud og arrangementer, har behovet blitt sterkere.  

-Vi opplever en betydelig endring i henvendelser fra klubber og foreninger som jobber organisert med fritidsaktiviteter for barn og unge. Behovet oppstod da man forstod at alt måtte avlyses og klubbenes inntekts-muligheter forsvant, sier sponsoransvarlig i Lyse, Cathrine Suttie.  

En halv million kroner skal fordeles på 20 klubber og foreninger som får 25.000 kroner hver.  
 
Bidrar direkte i lokalsamfunnet 
For Sola Turn betyr 25.000 kroner at lagerlokalet de hadde tilgang på kan pusses opp og tas i bruk. 
 - Det betyr også at vi kan tilby hele 150 barn under seks år et tilbud. Det er vi utrolig glad for, sier Jørn Arild Vika som er leder i Sola Turn. Han innser at de har et luksusproblem som har så mange barn som ønsker å være med.  
Turnforeningen har ca. 1300 medlemmer, inntil nylig rundt 300 på venteliste og har i tillegg til treninger på ettermiddager også et “etter skoletid-tilbud". Når de små skal i aksjon har forening en fin ordning som involverer ungdomsturnere som bidrar på treningene. 

Cathrine Suttie- Barn og unge er en strategisk viktig målgruppe for oss og derfor gjorde vi nå noen  omprioriteringer for å få dette til. Vi ønsker å være en lagspiller og bidra til en meningsfull fritid for den oppvoksende generasjon, sier Suttie. Lyse opplevde en aldri så liten søkerstorm med mer enn 60 søkere bare timer etter at tilbudet ble kjent. 
- Vi jobber for å være en lagspiller i regionen og er veldig glad for at vi kan tilby denne ekstra runden med tildelinger, da er det også veldig kjekt når ordningen blir så godt mottatt.  

Kriteriene for å søke er at man holder til i en av de 14 eierkommunene til Lyse, og at man tilbyr organisert barne- og ungdomsaktivitet. Midlene vil bli fordelt fortløpende gjennom sommeren og fram til 15. september. 

Kjenner du et lag eller forening som kunne hatt interesse for dette? Her finner du søknadsskjema; https://lyse.pameldingssystem.no/500-000-til-klubber-og-foreninger-i-sor-rogaland