Omleggingen i Hillevåg vil vare fra mai til midten av oktober. I Jåttåvågen vil gang- og sykkelsti legges om i juni og deretter i august-september. Omleggingen skiltes på stedet slik at du skal komme deg trygt og greit frem dit du skal. 

Dette skyldes omfattende gravearbeid for å legge fjernvarme fra Jåttåvågen til Storhaug i Østre bydel. Midlertidig omlegging av gang- og sykkelsti gjøres i noen få områder på grunn av prosjektets omfang, men også av hensyn til helse, miljø og sikkerhet. 

Hillevåg 

Consul Sigval Bergesens vei (fra Hamneveien i Hillevåg til Paradis Brygge) vil bli stengt for både gående, syklister og kjøretøy fra mai til midten av oktober. For beboerne i Paradis Brygge er det etablert en midlertidig kjørevei under Strømsbrua slik at de kan kjøre opp på Strømsbrua eller nordover langs Hillevågsvatnet. Midlertidig omlegging av gang- og sykkelsti er skiltet og vil være via Lagårdsveien. 

Jåttåvågen 

I Jåttåvågen vil gang- og sykkelsti legges om via Hinnavågen i juni. Dette er samme omlegging som tidligere i vinter. I august vil derimot gang- og sykkelstien legges om gjennom baseområdet i Jåttåvågen. Den vil være inngjerdet for å skjerme de myke trafikantene fra anleggstrafikken og annen virksomhet på baseområdet. Omleggingen vil vare så lenge prosjektet pågår, det vil si til midten av september.  

I begge prosjektene tas det hensyn til at veien er en del av hovedsykkelrutene i Stavanger kommune.  

For mer informasjon, se prosjektsidene for fjernvarme.