Den undersjøiske strømkabelen er den lengste i verden og strekker seg 623 km fra Tonstad i Sirdal til Wilster på nordkysten av Tyskland. Det er Statnett som sammen med den tyske systemoperatøren TenneT og investeringsbanken KfW i Tyskland som står bak utbyggingen som startet i 2017.  

Store forventninger 
Med store overskuddsmengder vann i magasinene denne høsten, og gjennomgående lave kraftpriser i 2020, er det store forventninger i Lyse til NordLink.  

-Nå vil endelig norsk vannkraft komme i direkte overføring til det tyske markedet. Det betyr økt utveksling av regulerbar fornybar energi, noe som det er stort behov for i Tyskland, selv om de produserer sol- og vindenergi. Mer vannkraft vil på sikt redusere bruk av gass og kull. Dette er en vinn-vinn-situasjon for klimaet og samfunnet, sier Leiv Ingve Ørke, konserndirektør for energi i Lyse.  

I motsetning til andre energikilder kan vannkraften lagres, og omtales derfor gjerne som vårt grønne batteri. Per i dag har vi i Norge et overskudd av vannkraft og behovet for utenlandskabler er stort, både på grunn av kraftoverskuddet, men også på grunn av at kraftutveksling vil bidra til miljømessige gevinster.   

Som en betydelig vannkraftprodusent med 5,9 GWh i et normalår, har Lyse forberedt seg til oppstarten av NordLink. Sjøkabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW begge veier, men restriksjoner på tysk side gjør at en i første omgang vil utnytte bare deler av kapasiteten.  

-Per i dag kan vi ikke utnytte kabelens fulle potensial. Derfor ser vi i Lyse fram til at kapasiteten på sikt vil kunne utnyttes fullt ut. Først da vil vi få gevinstene for både miljøet og samfunnet, sier Ørke.  

Stolte utbyggere 
- Vi er veldig stolte av å ha bygget ferdig NordLink, som er et stort og viktig prosjekt for fremtidens klimavennlige energisystem. Det er lagt ned stor innsats fra egne ansatte, kontraktører og partnere for at vi skulle komme i mål. Tidene er utfordrende med korona-pandemien, men vi nådde likevel denne gigantiske milepælen sammen, sier Håkon Borgen, prosjekteier og konserndirektør for teknologi og utvikling i Statnett i deres pressemelding.

Se Statnetts film om NordLink