Kjære kolleger i kraft og fjernvarme!

Sikker forsyning er ikke noe nytt begrep for de nærmere 20.000 som jobber innen kraftproduksjon, fjernvarme, nettselskaper og entreprenørbedrifter i Norge. Det er hverdagen vår – sommer som vinter. 99,98 prosent av strømmen blir levert som den skal.

Men nå under korona-epidemien er det enda viktigere med sikkerhet for at vi har strøm i kontakten, varme i bygg og lys i lampen. Det gjelder naturligvis sykehusene, legekontorene og andre som nå er i høyeste beredskap. Men det gjelder også alle som er hjemme i karantene, avholder digitale møter fra hjemmekontor eller hjelper barna med fjernundervisning.

Dere som er i beredskap for å passe på energiforsyningen vår, fortjener en ekstra takk i disse dager. Det gjelder særlig montørene som rykker ut for å rette feil, og ansatte på driftssentralene som overvåker kraftverk og strømnett. Mange av dere må jobbe mer isolert enn vanlig for å unngå smittefare. Det gjør at ansvaret kan bli tyngre å bære.

Dere skal vite at dere har hele samfunnet og hele fornybarnæringen i ryggen. Alle er imponert og takknemlige for den stå-på-viljen dere viser. Vi i Energi Norge og NHO skal bistå selskapene der vi kan, og sørge for at myndighetene støtter opp der det trengs.

Sammen skal vi komme oss igjennom dette.

Beste hilsen
Knut Kroepelien
Adm. direktør i Energi Norge