Dette innebærer at kunder fortsatt vil betale det fastleddet og energileddet som de gjør i dag. Bedriftskunder som skulle bli overført til ny tariff med innføring av ny modell, får ikke denne endringen likevel. Energileddet vil da ha lik pris uavhengig av når strømmen brukes.  

- Vi har foreløpig ikke flyttet kunder over til ny modell i systemene vår. Det gjør at vi klarer å snu, og kan utsette innføringen slik regjeringen nå ønsker, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen. 

Lnett har jobbet mye utover høsten for å få på plass ny modell for nettleie, og det er gjort analyser for å få god oversikt over hvordan ny nettleie påvirker kostnadene for kunder.

Ny modell for nettleie skal bidra til å jevne ut forbruket over døgnet. Dette er viktig for å unngå at stadig høyere strømtopper gir unødvendig store kostnader, og derav bidrar til å øke nettleien mer enn nødvendig. Økende strømtopper gjør at det blir nødvendig å forsterke «sideveiene» i strømnettet som går helt fram til kunder for å ha nok kapasitet i de timene med høyest forbruk. Når stadig flere lader elbiler på 11 og 22 kW, så er det et økende behov for å forsterke nettstasjoner, kabelskap og strømkabler i boligområder før alder tilsier at det trengs.
 
Ved å utnytte kapasiteten i eksisterende strømnett kan vi unngå at nettleien i framtiden øker mer enn nødvendig.