Inne på kraftsentralen hos Lyse Produksjon har de nettopp studert prognosene for neste dags kraftpris, ut fra hva de antar behovet blir. Selskapet melder inn hvor mye kraft de har å selge til kraftbørsen Nordpool, hvor det går inn i en auksjon.  

– Det er det som er så spennende med det vi gjør, men også vanskelig: å se hvordan alt henger sammen. Temperatur, værvarsel, vind og ikke minst historikk fra tidligere. Miksen av dette gjør det komplisert å forutse morgendagens strømpris, sier administrerende direktør Sindre Ims.

Administrerende direktør i Lyse Produksjon, Sindre Ims.

Administrerende direktør i Lyse Produksjon, Sindre Ims. 

Fra Excel til programmering

Før i tiden var det gjerne kun ingeniører som arbeidet med kraftanalyse. De leverte daglige rapporter og måtte forholde seg til store markedsendringer kanskje hvert femte år. Men nå kommer de store markedsendringene opp til flere ganger årlig, og analytikerne har kortere tid på å henge med og kortere tid på å ta beslutninger.

– Jo flere energityper som kommer inn i markedet, og særlig den uregulerbare fornybare kraften fra sol og vind – jo mer komplisert blir kraftsystemet, sier teknologidirektør i Lyse Produksjon, Sindre Tøsse.

Mer kompliserte systemer gir mer databehandling, som igjen krever høyere datakompetanse.

Derfor har Lyse Produksjon de siste årene bygd opp en egen teknologiavdeling som nå nærmer seg 10 ansatte.

– Selskapet har snudd seg fra å være et vannkraftselskap til å nesten være et softwareselskap. I prinsippet har vi byttet ut Excel med programmeringsspråket Python, sier Tøsse.

Teknologidirektør Sindre Tøsse.

Teknologidirektør Sindre Tøsse.

Står overfor et generasjonsskifte

Modellene for å regulere vannet i magasinene er noen tiår gamle. Analytikerne må i dag innhente data, simulere og presentere resultater manuelt. Nå står kraftsystemet overfor et generasjonsskifte, der man i større grad trenger sanntidsanalyse.

– En digitalisering av dette kan gjøre hele prosessen automatisk, og vi som analytikere kan jobbe mer med analyse og læring, sier senior kraftanalytiker Vegard Kyllingstad.

Flere forskningsprosjekter i Norge

Lyse Produksjon deltar i flere pågående forskningsprosjekter med mål om å fornye modellene for å understøtte beslutningene de tar.

– Vi deltar i flere forskningsprosjekter sammen med andre fra bransjen. Det er viktig for oss å delta i slike prosjekter, og at forskningsinstituttet Sintef og de andre forskningsinstitusjonene involverer oss, sier Tøsse.

Sindre Ims er tydelig på at de digitale satsingene handler om bedre samfunnseffektivitet, og at bransjen utnytter ressursene bedre. Det er viktig når kraft i økende grad er et knapphetsgode, med mer prissvingninger.  

Kraftmarkedet skal gjennom en heldigitalisering for å få prognoser i sanntid. Det er hundrevis av satsinger som foregår på kryss og tvers. Vi gjør mye for å være med på dette, og kanskje til og med være i forkant.

Sindre Ims og Vegard Kyllingstad

Administrerende direktør i Lyse Produksjon, Sindre Ims og kraftanalytiker Vegard Kyllingstad. 

Så til det store spørsmålet: Hvordan kan bedre modeller gi strømkundene bedre pris?

Tenk deg at du har et basseng på Jøssang med 1000 kubikkmeter vann. Når skal du bruke vannet, og når skal du ikke bruke det?

– Jo bedre prognoser vi lager, jo bedre vil vi bli på å levere kraft til samfunnet til rett tid. Det er vinn-vinn: Høy kraftpris betyr at samfunnet har stor nytte av kraft. Klarer vi å spare vannet vårt til timer med høy kraftpris, så belønnes vi med å få bedre betalt for vannet og krafta, forteller Kyllingstad.

– Og hvis digitalisering og nye verktøy kan gjøre oss og andre aktører i bransjen enda bedre på å spare vannet vårt til riktige tidspunkt, så vil kraftbehovet samlet sett kunne dekkes på en mer effektiv måte. For forbrukerne så betyr det både lavere, gjennomsnittlige priser og mindre varierende priser, enn om vi hadde fortsatt å bruke en utdatert verktøykasse.

– Det er det geniale med et markedsbasert system: markedet sørger for at alle aktører har et insentiv for å presse ned prisene. At vi og resten av samfunnet har sammenfallende interesser er en viktig drivkraft for mange av oss. Hadde vår jobb vært å skvise ut mest mulig penger fra folk flest, hadde verken jeg eller Vegard ønsket oss denne jobben.

Fakta: Noen av forsknings- og utviklingsprosjektene Lyse Produksjon deltar i

  • Cognite: Ny teknologiplattform. Lyse gikk i 2022 sammen med Hafslund og Cognite for å definere og utvikle den tekniske grunnmuren vi mener at vi som kraftprodusent trenger for å møte fremtiden.
  • ngLTM, som står for Neste Generasjon LangTidsModell. Sintef leder prosjektet, der også Statkraft og Agder energi deltar. Målet er å sparke i gang et bransjeløft innen kraftmarkedsmodeller.
  • HydroConnect, som er ledet av Sintef. En rekke partnere fra industri og forskning deltar. Forskningsprosjektet ser på ulike fremtidsscenarioer anno 2050 i Europa. Hvordan vil de påvirke kraftpriser og kjøremønster av vannkraftverkene i Norge?
  • IntHydro, et prosjekt ledet av NTNU og med partnere fra Østfold energi, Smart Innovation Norway samt kinesiske partnere. Prosjektet skal blant annet se på muligheten for å bruke kunstig intelligens i ulike faser av modellene som brukes.