- Vi går inn i presåkornfondet for å styrke det rogalandske økosystemet for gründere og investorer, sier investorgruppen i en felles pressemelding.

10 investeringer er til nå gjort i presåkornfondet Validé Invest I. Fondet ble opprettet i 2016, og var på 30 millioner kroner. Det gjenstår ca. 1-2 investeringer i fondet, før fond II også kan realiseres.

 - Investeringsfasen i et fond som dette er på ca. fire år, og resultatene etter disse årene er intet mindre enn imponerende, sier Anne Cathrin Østebø, CEO og Validé.

Det gror i tidlig fase

- Erfaring viser at 1 krone investert av presåkornfondet, bidrar til ytterligere 16 kroner i annen kapital. De 10 selskapene har til sammen hentet inn 156, 3 millioner kroner i offentlig og privat kapital i tillegg til investeringene fra Validé Invest I, sier Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé.

Ørjan Aukland leder arbeidet med presåkornfond på vegne av Lyse. For Lyse er det av stor betydning å være med som investor.
- For å bidra til at man lykkes med regional innovasjon og utvikling er det viktig at kapital er tilgjengelig i alle faser av et selskaps livssyklus. Valide er i den settingen en viktig bidragsyter ved å tilgjengeliggjøre kapital i en veldig tidlig fase hvor risikoen er høy og det er relativt lite annen tilgjengelig kapital. Vårt ønske med investeringen er at fondet skal bidra til å utvikle de neste smarte bærekraftige ideene, og gjøre dem rigget for videre vekst. Det sier Ørjan Aukland, leder M&A og Lyse Investeringer.

De 10 selskapene i det første fondet utvikler løsninger for globale utfordringer innen energi, helse, utdanning, simulering, gjenbruk og smart-teknologi, og alle har nasjonal og/eller internasjonalt vekstpotensial.

 - Vi er stolte over hva gründerne, selskapene og investorene har fått til, sammen, sier Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé.

Private og offentlige våghalser

Validé er en godkjent presåkornforvalter. Det er en del av samfunnsoppdraget til Innovasjon Norge å støtte tidlig-fase-næringsutvikling med slik kapital. Men de går ikke hele den veien alene. Presåkornfond må ha med seg private investorer før fondene etableres.

Til Validé Invest I gikk private aktører som Rogaland kunnskapsinvest, SR-bank og vekstfondet til Stavanger kommune inn med kapital. Validé Invest II får nå en solid start med investeringsaktører som Lyse, TDVeen og DSD. Vekstfondet til Stavanger kommune går inn med 1,5 millioner kroner.

- Vi er ydmyke over å få jobbe sammen med det nye fondet som skal hente fram de beste ideene og gründerne. Investorene bringer inn tung og bred kompetanse. Vi er nå klare til å gjøre de første investeringene fra fondet, samtidig som vi er i dialog med flere offentlige og private investorer om å bli med, sier Sønneland.

FAKTA

Et presåkornfond skal avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Hvem kan få presåkorninvestering?

  • Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial
  • Bedriften må være yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
  • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert. (Kilde: Innovasjon Norge)

Les mer om Valide og presåkornfond: https://valide.no/kapital