Rosa sløyfe-aksjonen markeres over hele landet hver oktober. Aksjonen er til for å vise solidaritet med alle brystkreftrammede, samt å spre informasjon og støtte forskning på brystkreft. Brystkreft er den klart mest vanlige kreftformen blant kvinner, og hvert år er det over 3400 som rammes.

I år tok Lyse initiativ til å støtte Rosa Sløyfe ved å lyse opp Ullandhaugtårnet. Tårnet farges rosa, og vil være godt synlig over store deler av Nord-Jæren og langt inn i Ryfylke.

- Dette er en flott markering og støtte for en viktig sak, sier Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen i Rogaland.

Årets tema for aksjonen er tidlig oppdagelse. Det betyr at det i år kommer en ekstra tydelig oppfordring til kvinner om å sjekke brystene sine regelmessig. Det er ekstra viktig nå, fordi korona-pandemien stengte en rekke testsentre – og mammografiprogrammet har stort etterslep.

- Vi kan derfor ikke få oppfordret kvinner nok til å gå til legen dersom de oppdager en kul eller andre mistenkelige endringer i brystet sitt, sier Gram.

Vanligvis er det kun i forbindelse med advent og jul at Ullandhaugtårnet lyssettes, men Lyse ønsker å gjøre et unntak for Rosa Sløyfe-aksjonen.

- Dette er et godt og viktig formål å støtte opp om. Vi har et engasjement for Rosa Sløyfe som vi deler med veldig mange andre aktører, og til sammen blir det en kraftfull aksjon. Det trengs. Lyse har bidratt med lyssetting av signalbygg i flere år, og ekstra virkningsfullt er det selvsagt at Ullandhaugtårnet skal flomme rosa de neste ukene. Det vil vise godt igjen over store deler av regionen og vi håper at det kan fungere som en påminner om å sjekke seg, sier Cathrine Suttie, sponsoransvarlig i Lyse.

Lysene tennes fredag 1. oktober klokken 20, og det er Lyses egne eksperter i faget som har stått for arbeidet.

- Det ryddes alltid plass i kalenderen i god tid slik at vi kan forberede lyssettingen og alt er klart til i kveld. Våre ansatte legger mye stolthet i dette samarbeidet, sier Suttie.

I Norge er det Kreftforeningen og Brystkreftforeningen som samarbeider om Rosa sløyfe-aksjonen. I tillegg til Ullandhaugtårnet, er det også en rekke andre steder som lyssettes i rosa. I tillegg blir det aktiviteter over hele fylket, som for eksempel Rosa sløyfe-løpene i Stavanger og Haugesund 7. og 6. oktober.