Lyse Elnett har startet flere prosjekter for å oppgradere overordnet strømnett i Sør-Rogaland. Totalt er oppgraderingen estimert til 7-10 milliarder kroner. Eksisterende overordnet strømnett ble bygget på 50-, 60- og 70-tallet og både alder og tilstand tilsier behov for oppgradering. I tillegg har forbruket av strøm økt kraftig de siste tiårene noe som gir behov for økt kapasitet.


Byggestart i april
Arbeidet med å bygge den første nye transformatorstasjonen starter opp i april.
- Vi er godt fornøyde med å ha tildelt den første av mange kommende kontrakter. Dette er viktig for å sikre strømforsyningen i regionen og god kapasitet til framtidig boligbygging og næringsutvikling samt det grønne skiftet. Det er ekstra kjekt at en lokal entreprenør bemerket seg og leverte det beste tilbudet, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

opstad stasjon ill klarDen nye transformatorstasjonen Opstad ligger like ved Åna fengsel i Opstadvegen, og blir en stasjon som Lyse Elnett og Jæren Everk skal ha sammen. Den nye transformatorstasjonen blir på totalt rundt 1000 kvadratmeter, inkludert transformatorceller. Bygget skal være i betong, og blir delvis grå og delvis i en jordrød farge. Den nye transformatorstasjonen vil få strøm fra tre retninger, som bidrar til økt forsyningssikkerhet på Jæren.

Kontrakten er verdt rundt 60 millioner. I tillegg til selve grunnarbeidet og bygget, så inneholder leveransen også VVS-installasjoner, elektrisk anlegg, tele- og automatiseringsinstallasjoner samt riving av den gamle stasjonen.

Positivt for lokalt næringsliv
Jærentreprenør er veldig glad for å ha blitt tildelt kontrakten med å bygge ny transformatorstasjon som oppføres kun et par steinkast fra kontorene til den lokale entreprenøren.

- For Jærentreprenør er det en tillitserklæring å få være med i denne prosessen, og vi skal sammen med våre leverandører levere ett bygg som både vi, våre leverandører og byggherre kan være stolte av. Vi er glade for at byggherre har valgt en lokal entreprenør, og vi kommer til å engasjere mange lokale entreprenører i prosjektet. Dette vil være positivt for det lokale næringslivet i Hå kommune, sier driftsleder Leif Jarle Vigre i Jærentreprenør. 

- Nye Opstad transformatorstasjon er den største investeringen i forsyningsnettet i Hå kommune noensinne, og er et viktig steg for å møte et stadig økende behov for strøm på Jæren. Med ny kraftlinje fra Bjerkreim sikrer vi tresidig forsyning til stasjonen, og dermed økt forsyningssikkerhet. Ikke bare for kundene i Hå kommune, men for hele Jæren, sier everksjef Birger Høyland i Jæren Everk.