- Det betyr enormt mye for oss. Disse midlene gir oss en forutsigbarhet i arbeidet vårt, som er utrolig viktig for oss, sier daglig leder i Kreftomsorg Rogaland (KOR), Inger Marie Farbrot.

Kompetansesenteret har 10 ansatte bestående av kreftsykepleier, familieterapeut og sosionom, og skal være et flerfaglig tilbud til kreftrammede, deres familier samt etterlatte. KOR ble i sin tid opprettet av ildsjeler i 2006 og mottar ikke offentlige tilskudd.

Denne uken fikk Farbrot vite at Lyse og Viking har gått sammen om å gi støtte til KOR de neste tre årene gjennom det største og meget populære kundearrangementet FiberCupen.

Deltar i kampen mot kreft

Det er i år niende gang Lyse og Viking arrangerer cupen, der kundenettverket inviteres til å spille fotball i Randaberg Arena. Selve cupen foregår 30. september, og ca. 100 bedrifter deltar.

- FiberCupen handler om nettverk, relasjonsbygging og teambuilding. Og ikke minst handler den om å samle inn penger til en god sak, sier Bjørn Ketil Birkeland i Lyse.

Det er ikke første gang at Kreftomsorg Rogaland får pengegaver samlet inn på FiberCupen. Også de tre siste årene har de blitt valgt ut som mottaker av de innsamlede midlene fra arrangementet. I fjor mottok de 550.000 kroner.

-  Kreft rammer hele familien. KOR gir et unikt tilbud til kreftpasienter og deres pårørende og etterlatte, som ofte har behov for oppfølging i lang tid. Vi ønsker å støtte kreftsaken og kreftrammede ved å gi støtte til en lokal organisasjon, sier Birkeland.

- Det betyr enormt mye for oss

Markedssjef i Viking, Kjartan Salvesen, mener det er viktig å opprettholde lokale tilbud til mennesker som rammes av kreftsykdom. Hvis ikke blir man fort en liten del av et stort puslespill:

- Vi har en enorm respekt for det arbeidet KOR gjør for familiene i regionen vår. Og vi er utrolig stolte over å ha bygget opp FiberCupen sammen med Lyse. Det er ett av de viktigste møtepunktene i regionen, ikke minst en utrolig gøy dag, sier Salvesen.

Ved hjelp av FiberCupen fikk KOR gjenopprettet en tjeneste de tidligere måtte kutte av økonomiske årsaker. Støtten gjør at de nå kan tenke mer langsiktig i tjenestene sine.

- Det var rett og slett veldig rørende å få vite at vi får støtte også de tre neste årene. Det betyr enormt mye for oss. Jeg kjenner jeg blir ydmyk når jeg ser arbeidet som blir lagt ned. Kanskje kan vi med denne oppmerksomheten nå ut til enda flere, sier Farbrot.

FiberCupen 2022