Lyse Elnett er blant nettselskapene som har færrest strømbrudd per kunde, men dessverre er det noen områder hvor vi opplever flere strømbrudd enn andre steder.

Kontinuerlig jobb
- Vi følger nøye med på interne systemer som viser hvor vi har strømbrudd, og hvilke områder som er mer utsatt enn andre. Denne informasjonen bruker vi for å se hvor det er behov for å vurdere tiltak for å få ned antall strømbrudd, sier avdelingsleder for drift og vedlikehold Frank Boholm i Lyse Elnett. 

Han understreker at de kontinuerlig jobber med å ha en så god og stabil strømforsyning som mulig, men at det er mange forhold som påvirker og gjør at feil kan oppstå.

- Vanlige årsaker til strømbrudd kan være avgraving av jordkabel, lyn og torden, trær eller andre gjenstander som kommer i kontakt med på luftlinje og tekniske feil på komponenter. Noen feil kan være vanskelig å lokalisere nøyaktig fordi de er lite synlige eller forbigående. Da kan det skje flere strømbrudd i samme område før vi får dem rettet, sier Boholm.

Selv om området har høy oppetid i strømnettet, så er Sør-Rogaland sårbar. Utbygging av transmisjonsnettet, motorveiene i strømnettet, har ført til at flere områder i Norge har fått økt driftssikkerhet. Sør-Rogaland var ett av områdene som fortsatt har timer med redusert driftssikkerhet i strømnettet i fjor. Statnett har planer om å bygge ny 420 kV-linje inn til regionen, samt ny transformatorstasjon på grensen mellom Sandnes og Time, som vil avbøte på dette. Konsesjonssøknaden er til behandling i Olje- og energidepartementet nå.

Automatisk oppdatert webkart
skjermdump av webkartMed stadig nye apparater som bruker strøm, elektrifisering av transportsektoren og boliger uten annen oppvarming enn elektrisitet er det stadig viktigere med stabil strømforsyning.

- Samtidig kan vi aldri garantere at feil ikke kan oppstå, og det vil alltid være behov for planlagte strømstanser for å få utført oppgraderinger og vedlikehold av anlegg. Derfor er det viktig at kunder som har behov for 100 prosent oppetid, selv sørger for å ha reserveløsninger som fungerer, sier avdelingslederen.

Informasjon om strømbrudd og pågående planlagte strømstanser kan du se i webkartet på nettsiden til Lyse Elnett. Kartet oppdaterer seg automatisk når strømmen forsvinner, og informasjon blir oppdatert underveis ved strømbrudd.