Kort forklart er fjernvarme vann som varmes opp for eksempel ved hjelp av søppelforbrenningsanlegget på Forus, og som deretter sendes i rør fram til kundene. Fjernvarmenettet til Lyse er godt utbygd på Forus med en arm ut til Jåttåvågen. Planene for videre utvidelse til Stavanger og Sola er under arbeid, mens utbyggingen til Sandnes nå er i gang.

Lyse Energisalg solgte fjernvarme til 15 kunder på den nye aksen i fjor, deriblant Lurabyen og Giske ungdomsskole. Sandnes Eiendomsselskap ivaretar skoler, barnehager og annen bygningsmasse for Sandes kommune, og ønsker å knytte så mange bygninger som mulig til Lyses fjernvarmenett.
 

Fjernvarme from Lyse TV on Vimeo.