- Vi er godt fornøyd med årets resultat på 796 millioner kroner. Resultatet forklares med god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett, samt med gevinst fra salget av LNG-anlegget, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

 

Tall i millioner kroner

2016

2015

2014

Totale inntekter

6 637

5 888

6 102

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)

2 693

2 548

4 142

Driftsresultat

1 843

1 656

3 344

Resultat før skattekostnad

1 453

1 270

2 925

Resultat etter skattekostnad

796

708

2 204

 

Inntektsføring av 51 prosent av gevinsten ved salget av LNG-anlegget i Risavika bidrar med 219 millioner kroner i årsresultatet. Underliggende driftsresultat ble på 1 888 millioner kroner, en økning på 456 millioner (32 prosent) sammenlignet 2015.

Underliggende driftsresultat fra forretningsområdet energi ble på 1 263 millioner kroner, mot 1 003 millioner i 2015. Høy magasinfylling ved årets inngang medførte at kraftproduksjonen i 2016 ble rekordhøy med 7,4 TWh, en økning på 0,9 TWh i forhold til 2015. I tillegg økte kraftprisene med 32 prosent i Lyses prisområde sammenlignet med foregående år.

Telekomvirksomheten fortsetter veksten og har styrket markedsposisjonen gjennom organisk kundevekst og oppkjøp. Virksomheten hadde ved årets utløp 447 762 aktive bredbåndskunder (på egen og partneres fiber). Telekomvirksomheten leverer en EBITDA på 859 millioner kroner, mot 695 millioner i 2015. Inkluderes eierandelen i Viken Fiber AS blir EBITDA 1 096 millioner kroner, en forbedring på 186 millioner (20 prosent) sammenlignet med 2015. Underliggende driftsresultat ble 517 millioner kroner, mot 449 millioner i 2015. Inkluderes eierandelen i Viken Fiber AS blir underliggende driftsresultat 569 millioner kroner, en forbedring på 77 millioner (16 prosent) sammenlignet med 2015.

Elnettvirksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. Underliggende driftsresultat fra virksomheten var på 261 millioner kroner, mot 122 millioner i 2015.

 

Utbytte
Styret foreslår at det utbetales 480 millioner kroner i utbytte til de 16 eierkommunene.

I 2016 mottok kommunene dessuten 100 millioner kroner i avdrag og 70 millioner kroner i renter på ansvarlig lån.

Konsernet utbetaler dermed totalt 650 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2016.

 

Det foreslåtte utbytte på 480 millioner kroner fordeles slik:

 

Stavanger kommune

209 644 800

Sandnes kommune

93 748 800

Sola kommune

41 956 800

Time kommune

27 993 600

Klepp kommune

20 299 200

Hå kommune

18 168 000

Randaberg kommune

15 739 200

Eigersund kommune

14 164 800

Strand kommune

12 153 600

Rennesøy kommune

5 520 000

Hjelmeland kommune

4 771 200

Gjesdal kommune

4 478 400

Finnøy kommune

4 363 200

Lund kommune

3 422 400

Bjerkreim kommune

2 457 600

Kvitsøy kommune

1 118 400