Det spirer og gror blant barn og ungdom her i regionen, og Lyse gjør nå et kvantesprang når det gjelder ønsket om å bidra til fortsatt god vekst.

Cathrine Suttie er sponsoransvarlig i Lyse-konsernet- Det er utrolig kjekt å kunne bidra med dette tilskuddet. Vi heier virkelig på aktiviteten som foregår og ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til vekst i de ulike lag og foreningene – men også til glade unger, sier sponsoransvarlig i Lyse, Cathrine Suttie.

Programmet startet i sin tid opp på bakgrunn av funn etter en markedsundersøkelse. Vi stilte spørsmål om hva befolkningen i Sør-Rogaland ønsket at Lyse skulle støtte opp om? Svaret Lyse fikk var helt tydelig: Bli med der barna våre er og støtt opp om deres fritidsinteresser.
- Det første året startet vi med 300.000, så økte vi raskt til 500.000 – og nå altså 1 million kroner sier Suttie.

De fire gangene i året det fordeles midler, gjelder det summer på 3000,- 5000,- eller 7000,- I snitt er det 5000 kroner. I 2019 vil dermed hele 200 lag eller foreninger få denne summen til et ønsket formål.

Regionens lagspiller
Lyse har mer enn 100 års historie som samfunnsbygger og det er fortsatt en viktig del av Lyse å ta et miljø- og samfunnsansvar.
- Lyse Spirer som et støtteprogram henger godt sammen med visjonen vår «Mer enn et selskap», sier Suttie som tar ansvaret for at det glade budskapet om én million i 2019 blir godt synlig. Boards i hele regionen vil denne uken minne alle oss med aktive barn og ungdommer om å søke om midler.
- Å være en lagspiller også når det gjelder sponsormidler er en ypperlig anledning for oss til å vise at vi heier på den oppvoksende generasjon – og på denne måten sikrer vi at vi støtter med midler som går til et spesifikt behov hos de enkelte klubbene og lagene – det kjennes bra, sier hun.

Sjekk spirer.lyse.no eller send artikkelen til noen du kjenner.


NB. husk at dersom du skal søke, sjekk spirer.lyse.no for betingelser. Støtte fra Spirer gjelder for eksempel ikke reisevirksomhet verken for lag eller for privatpersoner.