1980

Utbygging av Ulla Førre

Fra slutten av 1980-årene mottok Lyse også kraft fra Ulla-Førre-anleggene. i 1980-årene presset statlige myndigheter på for å få fusjoner i kraftbransjen. Det ble gjort forsøk på å få ett energiverk for produksjon og distribusjon i regionen. Motstanden på lokalpolitisk nivå var så stor at forsøket strandet i 1987.