1963

Sira og Kvina bygges ut

Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet for å bygge ut Sira og Kvina-vassdragene. Utbyggingen ble gjennomført i seks byggetrinn fra 1963 til 1989. Det er i alt bygget syv kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin. Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune. Lyse eier 41,1 % prosent av selskapet