1996

Ordførerutvalg gir samarbeid

I Sør-Rogaland etablerte elektrisitetsverkene tidlig på 1990-tallet et samarbeid for kjøp og salg av strøm. Markedssamarbeidet og generelle utviklingstrekk i bransjen ga grobunn for en politisk prosess. På et eiermøte i Lyse Kraft DA i desember 1996 ble "Ordførerutvalget" oppnevnt. Utvalget skulle utrede den overordnede strategien for energiforsyningen i området og fremme forslag til framtidig struktur og organisering. Resultatet ble vedtak om at felles lokalt energiselskap skulle opprettes.