1991

Ny lov ga fusjon

Den nye energiloven i 1991 førte til store endringer. Hovedprinsippet i loven er at produksjon og salg av strøm, som det tidligere hadde vært monopol på, ble overlatt til markedet. Distribusjon av strøm i elnettet er det forstatt monopol på, men virksomheten er underlagt streng kontroll.