2019

Ny konsesjon

Ny konsesjon til kraftlinje mellom Lysebotn og Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner, samt ny transformatorstasjon. Prosjektet er nødvendig for å sikre god og stabil forsyning av strøm til regionen.