1947

Lysebotn kraftverk

I 1947 gikk flere kommuner sammen og stiftet Lyse Kraftverk med tanke på å bygge ut Lysebotn. Et samarbeid måtte til for å kunne levere nok strøm. Før utbyggingen i Lysebotn stod ferdig var Lyse Kraftverk engasjert i utbyggingen av Sira-Kvina, for Stavanger kommune sikret seg tidlig fallrettighetene i Siravassdraget. Kraftverket startet produksjonen i 1953 og ble utvidet i 1964.