2020

Lyse og Hydro danner Lyse Kraft DA

Høsten 2020 går Hydro og Lyse sammen om å eie kraftverkene i Sør-Rogaland og Røldal Suldal kraftverkene. Selskapet Lyse Kraft DA dannes og blir med det landets tredje største kraftmarkedsaktør.