1998

Lyse Energi opprettet

Lyse Energi ble opprettet sommeren 1998 med 13 eierkommuner og 500 ansatte.