2007

LNG-anlegg i Risavika

Skangass AS ble etablert i 2007. Skangass er ansvarlig for driften av et LNG-anlegg i Risavika i Sola kommune. Anlegget har en årlig produksjon på 300.000 tonn LNG, tilsvarende energibehovet for to byer av Stavanger størrelse. LNG brukes som drivstoff av båter med bunkring fra Risavika havn, men hoveddelen av produksjonen eksporteres med båt og bil til eksterne kunder i Norden.