1918

Kraft fra Flørli og Maudal

Først da Stavanger elektrisitetsverk fikk elektrisk kraft fra A/S Flørli i 1918 ble etterspørselen dekket. Kraftverket kunne også levere elektrisitet til nabokommunene Hetland, Randaberg, Madla og Sola. I mellomkrigstiden gikk forbruket ned og det ble kjørt kampanjer for å få husmødre til å koke elektrisk slik at forbruket skulle gå opp. Etter hvert steg forbruket og flere kommuner gikk sammen om å opprette Maudal Kraftanlegg. Anlegget kom i drift i 1930.