2003

Gass til Sør-Rogaland

I august 2003 begynte Lyse å legge gassrør fra Kårstø og ned til Risavika. I mars 2004 ble gassrøret åpnet. Lyse bygget samtidig ut et distribusjonsnett for gass fra Rennesøy og Risavika til industrikunder i regionen. I dag leverer Lyse omlag 600 GWh med gass til disse kundene.